Vi använder oss av cookies för att göra din upplevelse bättre.

Pressmeddelande

INBJUDAN: Välkommen till Materialdagen 2016

Materialdagen den 15 november är Sveriges enda renodlade mötesplats för arkitekter, designer och produktutvecklare. Årets tema är Arkitektur & Energi. Ny teknik för att på olika sätt skörda eller hushålla med energi skapar både nya möjligheter och ibland även begränsningar. Det påverkar naturligtvis arkitektens arbete och det färdiga resultatet. Hur blir tekniken ett med arkitekturen och arkitekturen ett med den nya tekniken?

Program - Materialdagen 2016
9.00 - 9.30 Sol, Arkitektur & Energi - Rickard Nygren, White Arkitekter och Olleper Hemlin, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. I samarbete med branschföreningen Svensk Solenergi

10.00 - 10.30 Betong, Arkitektur & Energi - Malin Löfsjögård, VD Svensk Betong och professor KTH

11.00 - 11.30 Trä, Arkitektur & Energi - Tove Malmqvist, Forskare KTH Hållbar Utveckling Miljövetenskap. I samarbete med branschföreningen Svenskt Trä

12.30 - 13.00 Glas, Arkitektur & Energi - Jörgen Häll, VD Glascentrum. I samarbete med Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening

13.45 - 14.45 Key Note: Materiality in design - Cecilie Manz, formgivare, Danmark

15.15 - 15.45 Material och Energi i tidiga skeden - Anders Neregård, Arkitekt SAR/MSA, Sweco Architects. Case studie: Baoshan, konceptutveckling för en ny hållbar stadsdel i Shanghai

Ackreditering
Om du som journalist vill gå på Materialdagen onsdag 15 november och ta del av seminarieprogrammet måste du anmäla dig. Detta gör du genom att skicka ett mail till press@stockholmsmassan.se och i ämnesrutan ange Materialdagen 2016.

Vi behöver din anmälan senast 14 november.

Seminarierna sker i Victoriahallen.

Varmt välkommen!

För intervjuer eller mer information kontakta:
Björn Florman, projektledare, bjorn.florman@stockholmsmassan.se, 08-789 44 82
Catarina Oscarsson, pressansvarig, catarina.oscarsson@stockholmsmassan.se, 08-789 43 66

Bilder