Inredningsasfalt - ett gränslöst material

Redan i det gamla Babylon… Asfalt är ett material med lång historia. Det användes i babylon och Romarriket, vidare genom seklerna till trottoarerna i det nya paris som byggdes upp i mitten av 1800-talet. Hållbart, flexibelt, ljuddämpande och tätt, asfalt används i simhallar, hotellfoajéer, på kontoret och rent av i vardagsrummet. Nu hittar asfalten in i Svenska rum och vi lovar att den är mycket mer än bara svart. Boka din plats nu!

Föreläsare: Alexander Nilsson, VD, Duo Asfalt
Datum: Materialbiblioteket 12 april, 14.30-15.00