Miljösmarta materialval

Miljösmarta materialval

Frågor kring miljö kopplade till material är ständigt återkommande i Materialbiblioteket. I workshopen ”Miljösmarta materialval” ägnar vi tre intensiva timmar åt komplexiteten i att tänka miljösmart.

Frågor kring material kopplade till klimatet och resurshushållning är ständigt återkommande i Materialbiblioteket. I Workshopen ”Miljösmarta materialval” ägnar vi tre intensiva timmar åt komplexiteten i att tänka miljösmart. Syftet är att stärka deltagaren i sin miljöargumentation, något som är användbart hela vägen från produktutvecklingsarbetet till marknadsföringen av produkten. ”Miljösmarta materialval” är också till nytta för organisationer och företag som har behov av samsyn kring hållbarhetsarbetet. Efter avslutad workshop har deltagarna en grundläggande förståelse för att inte behöva gå vilse i det komplexa när material ska relateras till klimatpåverkan.
Workshopen vänder sig till arkitekter, designer, produktutvecklare och konstruktörer. Eftersom en genomtänkt miljöargumentation är användbar då den färdiga produkten ska marknadsföras är workshopen också lämpad för de som arbetar med marknadsföring och kommunikation.

Upplägg:
1,5 timmes bilddriven föreläsning med temat ”Att tänka och argumentera miljösmart”.
Miljövänliga material – finns dom? Går det överhuvudtaget att vara miljövänlig på 2000-talet?
Vad händer med allt vi slänger? Försvinner det?
Materialvalet är viktigt men vi ska inte glömma produktionsmetodens betydelse.
Vad är plast? Plastens historia sedd ur ett miljöperspektiv.
Vad vi gör med oljan som pumpas upp och hur det påverkar vårt framtida förhållande till plast.
Vi reder ut begreppen ”bioplast” och ”biokomposit”.
Framtidens mer hållbara plast – så ser den ut!
Tid för frågor, fördjupning och diskussion.

Fikapaus och workshop:
Materialbibliotekets permanenta utställning och särskilt utvalda materialprover används då vi i grupper under handledning av Björn Florman vrider och vänder på mer eller mindre miljösmarta argument kopplade till material och produktionsmetoder. Deltagare kan med fördel ta med egna materialprover/projekt. Den inledande föreläsningen fungerar sedan som stöd till informella presentationer där vi diskuterar hur de olika grupperna har resonerat.

Inga förkunskaper krävs.
Total tidsåtgång: tre timmar.
Antal deltagare: 1-50.
”Miljösmarta materialval” kan genomföras hos er eller i Materialbiblioteket på Stockholmsmässan.
Föreläsare och workshopledare: Björn Florman, Materialbiblioteket.
Kostnad: 25 000 kronor (oavsett antal deltagare).