Miljösmarta materialval

Miljösmarta materialval

Frågor kring miljö kopplade till material är ständigt återkommande i Materialbiblioteket. I workshopen ”Miljösmarta materialval” ägnar vi tre intensiva timmar åt komplexiteten i att tänka miljösmart.

Syftet är att stärka deltagaren i sin miljöargumentation, något som är användbart hela vägen från produktutvecklingsarbetet ända till marknadsföringen av produkten. Workshopen är till nytta för de som i sitt företag eller organisation har behov av en samsyn kring miljötänket. Efter avslutad workshop har deltagarna en förståelse för hållbarhetsfrågor utan att behöva gå vilse i det komplexa. De har även fått enkla verktyg för att kunna relatera materialval till klimatpåverkan.

Workshopen vänder sig till arkitekter, designer, produktutvecklare och konstruktörer. Inga förkunskaper krävs. Eftersom en genomtänkt miljöargumentation är väl användbar då den färdiga produkten skall marknadsföras är workshopen också lämpad för de som arbetar med marknadsföringsstrategier och kommunikation.

Upplägg:

1,5 timmes bilddriven föreläsning med temat ”Att tänka och argumentera miljösmart”. Huvudsakliga punkter:

• Vad händer när avfall ”försvinner”?.
• Miljövänliga material – finns dom? Går det överhuvudtaget att vara ”miljövänlig” på 2000-talet?
• Materialet är viktigt, men hur är det med val av produktionsmetod?
• Plastens historia sedd ur ett miljöperspektiv. Vad är plast?
• Vi reder ut begreppen kring ämnet bioplaster. Det är rörigt, men det går!
• Nuvarande och kommande materialtrender. Sneak preview: Vi måste bli äckligare samtidigt som vi behöver bejaka det fula.

Tid för frågor, fördjupning och diskussion.

Fikapaus med grupparbete:

Materialbibliotekets permanenta materialutställning och särskilt utvalda material används då vi i grupper under handledning av Björn Florman vrider och vänder på mer eller mindre miljösmarta argument kopplade till olika material och bearbetningsmetoder. Den inledande föreläsningen fungerar som stöd för grupparbetet.

Informell presentation och diskussion kring hur de olika grupperna har resonerat.

Workshopen genomförs i Materialbibliotekets lokaler på Stockholmsmässan i Älvsjö alternativt på plats hos er under ledning av Björn Florman, Kreativ Projektledare och grundare av Materialbiblioteket.

Önskar ni delta med 5 personer eller fler från ert företag/organisation är kostnaden 25 000 kronor + moms. Max 70 personer. Datum bestämmer vi efter era önskemål.

För bokning och frågor:

Björn Florman, Materialbiblioteket
070 789 44 82
bjorn.florman@stockholmsmassan.se


Om Materialbiblioteket:
Materialbiblioteket har sedan starten 2005 regelbundet föreläst för och rådgivit arkitekter, industridesigner och produktutvecklare om frågor som rör material och miljö. Bland uppdragsgivarna finns förutom företag som IKEA of Sweden, Scania, Sandvik och Stora Enso även ledande högskolor i Sverige och Europa. Sedan 2012 finns Materialbibliotekets permanenta showroom på Stockholmsmässan. Här finns närmare 3000 materialprover, exempel på bearbetningsmetoder och kommande färgtrender.