plast för nyborjare - kurs på materialbiblioteket

Plast för nybörjare

Jämfört med trä och metall är plast utan tvekan det materialslag där okunskapen är som störst.

Under tre timmar tar vi ett grepp om detta. Deltagaren har efter denna halvdagskurs kunskap om de vanligaste plasterna och hur de kan bearbetas. Med hjälp av en mängd materialprover och exempel på applikationer lär vi oss se och känna skillnad mellan de plaster som står för 95% av vår polymera omvärld. Vi går också igenom och nyanserar sådant som kan väcka frågetecken och oro då plaster föreskrivs. Kursen stödjer sig på bilder och fysiska exempel och är därför anpassad för alla, även de som saknar utbildning i kemi, teknik och design. Inga förkunskaper krävs.

Kursen tar upp:

• Vad är plast?
• Busenkel indelning av plaster för dig som inte är kemist.
• De vanligaste plasterna, vad de används till och varför.
• Så formar man plast. De vanligaste bearbetningsmetoderna förklaras.
• Så pimpar man plast. Vi går igenom och visar ytbehandlingar, effekter och genomfärgning.
• Så ändrar man plastens beteende. Tillsatser förklaras och vi fastnar lite vid diskussionen om mjukgörare.
• Materialåtervinning och energiåtervinning.
• Vi reder ut begreppet bioplast och funderar lite över framtidens plaster. Vilken eller vilka råvaror kommer att dominera och bör vi på ett ansvarsfullt sätt förhålla oss till dem?

Kurser och workshops genomförs i Materialbibliotekets lokaler på Stockholmsmässan i Älvsjö alternativt på plats hos er under ledning av Björn Florman, Kreativ Projektledare och grundare av Materialbiblioteket.

Önskar ni delta med 5 personer eller fler från ert företag/organisation är kostnaden 25 000 kronor + moms. Max 70 personer. Datum bestämmer vi efter era önskemål.

”Plast för nybörjare” är framtagen av Materialbiblioteket på allmän begäran då plastkurser oftast är alltför tekniska för icke-tekniker. Kursen genomförs regelbundet på landets ledande högskolor för design och produktutveckling och på andra företag, organisationer och myndigheter som är i behov av en grundläggande plastkunskap.