Materialbiblioteket

Anmälan till Materialdagen 6 mars 2019

Tema: Så bygger du en stark emotionalitet med dina materialval
Dagens keynote kommer från Kantar Sifo, experter på att generera insikter. Med hjälp av semiotiken får vi insikt i hur människor förstår och upplever miljöer genom alla sinnen. Form, funktion och material samverkar och signalerar värden som får oss att agera och reagera på olika sätt. Upplevelsen är i högsta grad beroende av sammanhang, vår förförståelse och kulturella koder.
Hör mer om de mekanismer som driver den emotionella upplevelsen och vilka effekter det får. Hur kan vi använda materialen för att bygga en starkare och tydligare känslomässig upplevelse?

Pris:
850 kronor exklusive moms (faktureras efter anmälan)
Datum: 6 mars 2019
Tid: 8:30 - 11:30
Plats: Materialbiblioteket på Stockholmsmässan

Anmälan

* Obligatoriskt
* Obligatoriskt
* Obligatoriskt
* Obligatoriskt
* Obligatoriskt
* Obligatoriskt
* Obligatoriskt