Materialutställningar

Materialutställningar

Materialbiblioteket har sedan starten 2005 med jämna mellanrum producerat utställningar och levererat innehåll om material och produktionsmetoder till mässor och museer.

Sedan starten 2005 har Materialbiblioteket regelbundet producerat innehåll i form av utställningar och seminarieprogram på uppdrag av branschmässor och museer. Bland dessa kan nämnas Stockholm Furniture & Light fair, Nordbygg, Elmia Polymer, Elmia Material & Funktion och Arkitekturmuseum.