Materialbiblioteket

Stockholmsmässan avvecklar Materialbiblioteket

Materialbiblioteket, som sedan 2012 drivits i Stockholmsmässans regi med Björn Florman som kreativ kraft och projektledare, har efter pandemin tyvärr inte lyckats hitta tillbaka till det antal betalande kunder som krävs för att ge en stabil ekonomi för att kunna driva Materialbiblioteket vidare. Stockholmsmässan har därför fattat beslut att avveckla verksamheten i Materialbiblioteket från årsskiftet 2023/2024. Vi beklagar detta, men hänvisar till möjligheten att ställa ut på eller besöka våra återkommande mässor där olika material finns med som tema: Nordbygg respektive Stockholm Furniture Fair.

För utställande kunder innebär detta att ni behöver ta hand om det innehåll och de materialprover som idag finns i er utställningsplats i Materialbiblioteket, och detta behöver göras senast den 31 januari, 2024. 

Vänligen kontakta mig på magnus.eriksson@stockholmsmassan.se eller 070-789 43 30 för att boka tid för upphämtning av material. Om ni av någon anledning inte vill/behöver hämta något, meddela gärna även det på samma vis. 

Med vänlig hälsning,
Magnus Eriksson
Affärsområdeschef, Stockholmsmässan