Vi använder cookies för att göra din upplevelse bättre Läs mer om cookies här »

Svensk Betong Service AB

Betong är ett av våra äldsta och mest använda byggmaterial. Det är ett oorganiskt material som består av grus, sand, sten, vatten och bindemedel, främst cement där huvudråvaran är kalksten. Ett robust byggmaterial med många fördelar och lång livslängd på mer än 100 år.

Betong har ett litet drift- och underhållsbehov och kvalitet som håller över tid. Betong brinner inte, tål fukt och möglar inte och kan återvinnas till 100%. På grund av sin vikt är betong ljuddämpande och lufttät. Med betong kan man bygga industriellt och kostnadseffektivt och branschen arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan. Klimatneutral betong är målet.

Betongens estetiska möjligheter är i princip obegränsade och bara fantasin sätter gränser vilket ger stort utrymme för arkitektur och gestaltning. Betongens yta blir vad den gjuts mot och dagens teknik möjliggör också grafisk betong, där bilder överfört till betongytan. Vissa uppskattar den råa känslan. Andra ser möjligheter med formbarhet, flexibilitet och välutvecklad byggteknik.

Svensk Betong är en branschorganisation för företag som tillverkar fabriksbetong, utövar betongpumpning samt företag som tillverkar och/eller monterar betongprodukter. Betongföretagen finns över hela Sverige och bidrar till sysselsättning och samhällsutveckling på många orter i landet.

Kategorier

  • Betong

Kontakt

Svensk Betong Service AB

Box 55684 102 15  Stockholm Sverige