Vi hittar materialet!

Materialbiblioteket har sedan starten 2005 anlitats för att utföra materialresearch.

Vi hjälper designer, produktutvecklare och arkitekter att hitta de material de behöver. Ofta leder våra eftersökningar också till att vi kan presentera något oväntat.

Materialbiblioteket bevakar de stora materialmässorna runt om i världen och vi ägnar vår vardag åt att följa och föreläsa om materialtrender.

Uppdragen vi utför sker oftast till fasta priser. Vi kan antingen göra svepande översikter och sammanställningar av vissa områden eller rätta oss efter en specifik kravspecifikation. Det är vanligt att slutpresentationen också guidar vår uppdragsgivare i lämpliga tillverknings- och bearbetningsmetoder.

Materialbiblioteket har hittat material och inspirerat bland andra: Scania, Veryday (Ergonomidesign), Sony Europe och Innovation Stockholm, och ett 100-tal entreprenörer genom Almi företagspartner.